Axa prioritară 5
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,Modernizarea şi Extinderea Hotel Grand Tg Mureş
5.2 Crearea,dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale
şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro